• ساعت : ۱۴:۳۲:۱۰
  • تاريخ :
     ۱۳۹۷/۰۳/۰۶ 
  • کد خبر : ۹۱۹۳۸
واگذاری رقم T2 به بخش خصوصی
در تاریخ 1397/02/30 و با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس و مسئولین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی قرارداد واگذاری رقم T2 به بخش خصوصی (مزرعه نمونه ارتش) قبل از رونمائی رسمی رقم انجام شد. آزمایشهای انجام شده بر روی این رقم نشان داد که حدود 800 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با رقم شاهد بختگان (رقم تجاری منطقه فارس)افزایش عملکرد داشته و بین 30 الی 40 روز از آن زودرس¬تر است. این زودرسی علاوه بر ایجاد فرصت جهت تسهیل در کشت و کار محصول استراتژیک گندم حدود 3 نوبت در مصرف آب صرفه جویی به عمل می¬آورد. از طرفی تیپ بسته و قابلیت برداشت مکانیزه این رقم در صرف هزینه و زمان صرفه جویی قابل توجهی را باعث می¬گردد.

در تاریخ 1397/02/30 و با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، رئیس و مسئولین سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی قرارداد واگذاری رقم T2 به بخش خصوصی (مزرعه نمونه ارتش) قبل از رونمائی رسمی رقم انجام شد. آزمایشهای انجام شده بر روی این رقم نشان داد که  حدود 800 کیلوگرم در هکتار در مقایسه با رقم شاهد بختگان (رقم تجاری منطقه فارس)افزایش عملکرد داشته و بین 30 الی 40 روز از آن زودرس­تر است. این زودرسی علاوه بر ایجاد فرصت جهت تسهیل در کشت و کار محصول استراتژیک گندم حدود 3 نوبت در مصرف آب صرفه جویی به عمل می­آورد. از طرفی تیپ بسته و قابلیت برداشت مکانیزه این رقم در صرف هزینه و زمان صرفه جویی قابل توجهی را باعث می­گردد.

روز تا رسیدگی کامل

130 ـ 120 روز ( 40 ـ 30 روز زودرس تر از شاهد منطقه)

وزن غوزه (گرم)

5/4 ـ 2/4 گرم

ارتفاع بوته (cm)

95 ـ 85

تعداد شاخه رویا

2/1 ـ 1

تعداد شاخه زایا

22 ـ 17

کیل ( % )

5/36 ـ 8/35

طول الیاف ( mm )

30 ـ 6/28

ظرافت (شاخص میکرونر)

2/4 ـ 9/3

استحکام (گرم برتکس)

31 ـ 2/29

درصد کشش (%)

5/6 ـ 6

صفات شاخص

عملکرد بالا ـ تیپ بسته ـ خیلی زودرس ـ مصرف آب کم ـ قابل کاشت در تراکم های بالا ـ الیاف ظریف با کیل نسبتاً زیاد

مناطق قابل توصیه

استان فارس و مناطق مرکزی کشور

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0