• ساعت : ۱۵:۱۹:۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ 
  • کد خبر : ۴۵۸۴۴
رونمائی از رقم تیپ صفر كاشمر
رقم‌ کاشمر، داراي‌ رشد افقي‌ صفر و بدون شاخه رویا بوده‌ و در گروه‌ ارقام‌ متوسط‌رس‌ محسوب‌ مي‌گردد. بدليل طول بسیار كم شاخه هاي زايا و فرم بوته به صورت كلاستر (تيپ صفر، شاخه هاي بارده كوتاه و حول ساقه اصلي) قابليت كشت در تراكم هاي بسیار بالا و نیاز به تنک را مرتفع می نماید و همچنین برداشت با كمباين قوزه چین را امکانپذیر می نماید.

رقم‌ کاشمر، داراي‌ رشد افقي‌ صفر و بدون شاخه رویا بوده‌ و در گروه‌ ارقام‌ متوسط‌رس‌ محسوب‌ مي‌گردد. بدليل طول بسیار كم شاخه هاي زايا و فرم بوته به صورت كلاستر (تيپ صفر، شاخه هاي بارده كوتاه و حول ساقه اصلي)  قابليت كشت  در تراكم هاي بسیار بالا و نیاز به تنک را مرتفع می نماید و همچنین برداشت با كمباين قوزه چین را امکانپذیر می نماید. با توجه به سرعت بستن سریع تاج پوشش مزرعه قابلیت رقابت و غلبه بر علفهای هرز مزرعه را داشته و به دلیل کاهش تبخیر از سطح مزرعه سهم عمده مصرف آب به نفع تعرق از پوشش گیاهی خواهد بود لذا کارایی مصرف آب بالایی در سیستم کشت خواهد داشت.‌ تحمل‌ اين‌ رقم‌ به‌ اين‌ بيماري‌ پژمردگي‌ ورتيسليومي نسبتا خوب است. ‌ارتفاع‌ بوته‌ متوسط و بلند مي‌باشد. ظرفيت‌ باردهي‌خوبي‌ و قوزه‌های درشت‌ داشته به طوریکه  وزن‌ متوسط قوزه‌ بیش از 6 گرم‌ و وزن‌ صد دانه بذر‌ بدون‌ كرك‌ آن‌ 9 گرم‌ است‌ .  این رقم‌ دارای خصوصیات تکنولوژیکی الیاف مطلوب است که می توان گفت از والد مادری خود رقم ساحل به ارث برده است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0