• ساعت : ۱۵:۱۹:۳۱
  • تاريخ :
     ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ 
  • کد خبر : ۴۵۸۴۰
رونمایی از نقشه های رقومی مرجع حاصلخیزی خاك استان گلستان
نقشه هاي حاصلخيزي خاک مبناي توصيه هاي كودي، پايش تغييرات تغذيه اي خاك و يكي از ابزارهاي مهم براي پيش بيني كمبود يا سميت عناصر غذايي در خاك مي باشند. این مطالعه با هدف تهيه نقشه رقومی عناصر غذايي پرنياز وكم نياز و همچنین برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیائی مهم خاک برای مراكز خدمات سازمان جهاد كشاورزي جهت بهینه سازی مصرف کودهای شیمیائی دربرنامه عملياتي الگوي كاشت انجام گردید. در این مطالعه ازجمع بندی فعالیتهای انجام شده بر روی نتایج طرحهای تحقيقاتي اجرا شده جهت تعيين پراكنش جغرافيايي عناصر غذايي در اراضي زير كشت گندم آبی و دیم در استان گلستان استفاده شده است.

نقشه هاي حاصلخيزي خاک مبناي توصيه هاي كودي، پايش تغييرات تغذيه اي خاك و يكي از ابزارهاي مهم براي پيش بيني كمبود يا سميت عناصر غذايي در خاك مي باشند. این مطالعه با هدف تهيه نقشه رقومی عناصر غذايي پرنياز وكم نياز و همچنین برخی از خصوصیات فیزیکوشیمیائی مهم خاک برای  مراكز خدمات سازمان جهاد كشاورزي جهت بهینه سازی مصرف  کودهای شیمیائی دربرنامه عملياتي الگوي كاشت انجام گردید. در این مطالعه ازجمع بندی فعالیتهای انجام شده بر روی نتایج طرحهای تحقيقاتي اجرا شده جهت تعيين پراكنش جغرافيايي عناصر غذايي در اراضي زير كشت گندم آبی و دیم در استان گلستان استفاده شده است. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0