• ساعت : ۷:۲۳:۵۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ 
  • تعداد بازدید : 14
  • کد خبر : ۱۴۴۷۵۱
بازدید مدیران و محققان موسسه تحقیقات پنبه از سایتهای الگویی ترویجی پنبه
روز دوشنبه هفده خرداد، مدیران و محققان موسسه تحقیقات پنبه کشور از سایت های الگویی ترویجی تغیه پنبه در سیستانی محله مزرعه کشاورز عباسعلی خالصی شیخی دراستان گلستان بازدید بعمل آورده و اولین کارگاه آموزشی سایت الگویی ترویجی و تغذیه پنبه با حضور دکتر کشیری معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته موسسه تحقیقات پنبه کشوررا برگزار نمودند.
روز دوشنبه هفده خرداد، مدیران و محققان موسسه تحقیقات پنبه کشور از سایت های الگویی ترویجی تغیه پنبه در سیستانی محله مزرعه کشاورز عباسعلی خالصی شیخی دراستان گلستان بازدید بعمل آورده و اولین کارگاه آموزشی سایت الگویی ترویجی و تغذیه پنبه با حضور دکتر کشیری معاون پژوهش، فناوری و انتقال یافته موسسه تحقیقات پنبه کشوررا برگزار نمودند. دکتر سهرابی رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی، دکتر فغانی عضو هیات علمی و دکتر کشیری عضو هیات علمی موسسه بهمراه کارشناسان پهنه سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، اولین کارگاه آموزشی سایت الگویی ترویجی و تغذیه پنبه شهرستان گرگان با کشاورزان اعضای تابعی در محل اجرای سایت ،(سیستانی محله مزرعه کشاورز عباسعلی خالصی شیخی) برگزار شد. در این کارگاه شناسایی و نحوه ی کنترل صحیح آفات، آشنایی با مبارزه بیولوژیک و روش‌ صحیح آبیاری و... بطور مفصل توسط محققان موسسه تحقیقات پنبه کشور تشریح گردید.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0