• ساعت : ۸:۲۲:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۳/۱۲ 
  • تعداد بازدید : 10
  • کد خبر : ۱۴۳۴۵۲
بازدید محققان معیین موسسه تحقیقات پنبه ازمزرعه پنبه استان گلستان
روز دوشنبه دهم خرداد دکتر قربانی نصرآباد رییس، دکتر نوروزیه رییس بخش تحقیقات به‌زراعی و دکتر مجنی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور، از سایت الگویی مزرعه کشت پنبه رقم گلستان واقع در بلوچ آباد از توابع شهرستان علی اباد بازدید نمودند.
روز دوشنبه دهم خرداد دکتر قربانی نصرآباد رییس، دکتر نوروزیه رییس بخش تحقیقات به‌زراعی و دکتر مجنی عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پنبه کشور، از سایت الگویی مزرعه کشت پنبه رقم گلستان واقع در بلوچ آباد از توابع شهرستان علی اباد بازدید نمودند. در این بازدید مهندس پورناصر از اداره پنبه و دانه های روغنی، خانم مهندس کیانی مدیریت حفظ نباتات، خانم مهندس مقصودلو از مدیریت ترویج، به همراه کمیته سایت الگویی شهرستان دکتر سوخت سرایی،مهندس زنگانه و اسفندیاری و مجری طرح مهندس خلیلی محققان موسسه را همراهی می نمودند. در ابتدا کشاورز محترم از اقدامات انجام شده در مزرعه گزارشی ارایه نمود و سپس محققان و کارشناسان توصیه های لازم برای بهتر شدن شرایط رشد پنبه را ارایه نمودند. ضد عفونی بذر عامل بسیار مهمی در کاهش خسارت تریپس در این مزرعه بود. لزوم استفاده از تله های فرمونی، استفاده از تیپ به صورت یک در میان و استفاده از سموم مناسب در زمان درست از مواردی بود که در این بازدید بر آن تاکید شد.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.3.0
    V6.0.3.0