پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

Monday, January 27, 2020

مصاحبه
نمایشگاه دستاوردهای جهاد کشاورزی
Submit Date : 1/18/2020  |  showlink

نمایشگاه دستاوردهای جهاد کشاورزی

افزایش 40 درصدی پنبه در سال جاری و بهره گیری از دستاوردهای هسته ای در این محصول

فیلم ارائه گزارش به ریاست محترم جمهور(آپارات)

 
   
        
مناقصات و مزایده ها
   
        

آمار سایت
Total Views Statistics229139
Visit Count in High Visit Date462
Today Visits23
Yesterday Visits42
Daily Visited Average In Last Thirty Days33

news
news categories 
news code : 7727  |  event date : 9/13/2009 11:21:17

lectures
   
        

کتاب های منتشره
news categories 
کتاب فناوری های نوین پنبه در قرن 21، با حضور مدیران و کارشناسان موسسه تحقیقات پنبه کشور رونمایی گردید. رونمایی از كتاب فناوری های نوین پنبه در قرن 21 
news code : 103407
کتاب فناوری های نوین پنبه در قرن 21، با حضور مدیران و کارشناسان موسسه تحقیقات پنبه کشور رونمایی گردید. به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات پنبه کشور، همزمان با آیین تجلیل از پژوهشگران برتر موسسه ت ...

صورتجلسات کمیته علمی
   
        

5.3.12.0
V5.3.12.0