• ساعت : ۹:۲۹:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ 
  • تعداد بازدید : 13
  • کد خبر : ۱۲۴۸۵۲
برگزاری جلسه برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتهای تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با پنبه
در راستای تحقق چهش تولید در بخش کشاورزی، جلسه برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتهای تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با پنبه در روز یکشنبه بیست هشتم اردیبهشت با حضور مدیران دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی و محققین موسسه تحقیقات پنبه کشور در ستاد مؤسسه تحقیقات پنبه کشور (گرگان) برگزار گردید.
در راستای تحقق چهش تولید در بخش کشاورزی، جلسه برنامه ریزی و هماهنگی فعالیتهای تحقیقاتی و اجرایی مرتبط با پنبه در روز یکشنبه بیست هشتم اردیبهشت با حضور مدیران دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی و محققین موسسه تحقیقات پنبه کشور در ستاد مؤسسه تحقیقات پنبه کشور (گرگان) برگزار گردید. در این جلسه که با حضور خانم مهندس رضایان رئیس گروه پنبه و اعضای هیات علمی مؤسسه تحقیقات پنبه کشور برگزار گردید اولویت ها و برنامه های دفتر پنبه وزارت جهاد کشاورزی در سال 1399 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. حضور فعال محققین و کارشناسان بخش ترویج کشاورزی به منظور پیشبرد طرح جهش تولید پنبه و همچنین رفع موانع و چالش های موجود در نظارت و کنترل مزارع پنبه مورد تاکید قرار گرفت. در این جلسه که بیش از سه ساعت به طول انجامید هر یک از محققان و مدیران مؤسسه پیشنهادات خود را در جهت اجرای هر چه بهتر برنامه ها ارائه نمودند.
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0