• ساعت : ۱۳:۳:۳۲
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 17
  • کد خبر : ۱۲۴۸۳۴
كشت طرح های تحقیقات پنبه در مركز تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی استان تهران آغاز گردید.
به گزارش دکتر نادری عارفی رییس بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، به همت اعضای هیات علمی و محققان و نیز همکاری ایستگاه مرکزی و مسئولین مرکز، روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1399 کشت طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران در سطح حدود 3 هکتار آغاز شد.
به گزارش دکتر نادری عارفی رییس بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران، به همت اعضای هیات علمی و محققان و نیز همکاری ایستگاه مرکزی و مسئولین مرکز، روز دوشنبه 29 اردیبهشت ماه 1399 کشت طرح‌ها و پروژه‌های پژوهشی بخش تحقیقات پنبه و گیاهان لیفی مرکز تحقیقات کشاورزی استان تهران در سطح حدود 3 هکتار آغاز شد. عملیات آماده‌سازی زمین و تهیه بستر از زمستان گذشته شروع شده بود. در سال جاری 24 پروژه ملی و استانی در زمینه‌های به‌زراعی، به‌نژادی پنبه و کنف اجرا خواهد شد. دو طرح تحقیقی ترویجی نیز در استان‌های تهران، گلستان و سمنان اجرا می‌گردد تا کشاورزان با آخرین یافته‌های علمی در عرصه مزارع خود آشنا شوند. با وجود بارندگی و تاخیر ناخواسته در کشت، اجرای کلیه طرح‌ها در زمان مناسب به پایان خواهد رسید. امید است با وجود مشکلات سال خوبی برای محققان در جهت رفع نیازمندی های کشاورزان پنبه کار کشور داشته باشیم.
امتیاز :  ۳/۸۰ |  مجموع :  ۵

برچسب ها

    5.3.12.0
    V5.3.12.0